Edwin Dertien – musician, teacher, roboticist, tinkerer